Úvod do Gestalt koučinku
Gestalt Essence
Field Coaching

Relational Field Coaching

Využití teorie vztahového pole pro individuální & týmovou práci i práci v organizacích

Výcvikový program pro pokročilé kouče obsahuje šest dvoudenních setkání, která budou probíhat ve skupině maximálně 15 členů. Program bude založen na interaktivní práci ve skupině a zážitkovém učení.
Tematické okruhy jednotlivých setkání nám pomohou integrovat teorii Gestalt přístupu v koučovací praxi s jednotlivci, skupinami i týmy.  Zaměříme se také na využití Gestalt přístupu při práci v organizacích.
Tento výcvik je určen všem, kteří mají chuť se dále rozvíjet v gestalt koučování nejen v práci s individuálními klienty, ale i v práci se skupinami, týmy i při rozvoji  organizací.
Základní koučovací výcvik Gestalt Essence cílí hlavně na osvojení si stěžejních koučovacích dovedností s individuální klientelou. Řada našich absolventů pracuje na manažerských pozicích v různých týmech & kontextech, kde je mnoho  příležitostí, jak gestalt koučovací přístup aplikovat do každodenní praxe. Proto jsme připravili tento pilotní program pro pokročilé gestalt kouče, ve kterém se zaměřujeme nejen na rozvoj koučovacích kompetencí v individuální práci s klientem, ale klademe velký důraz i  na využití gestalt koučovacích metod a technik v rámci manažerské práce i budování kapacit organizací.
Součástí výcviku  bude skupinová supervize a práce v intervizních skupinách.
Termíny: 3.-4. října 2024, 5.-6. prosince 2024, 16.-17. ledna 2025, 6.-7. března 2025, 24.-25. dubna 2025, 12.-13. června 2025
Cena: 65 000 Kč, sleva pro včasně přihlášené (do konce dubna 2024) 60 000 Kč
Závazná přihláška: Po vyplnění  přihlášky Vás bude kontaktovat jedna z lektorek s doplňujícími informacemi, poté je třeba složit zálohu 15 000 Kč.
Lektorský tým: Ester Neumanová, Jolana Dočkalová, Daniela Krížiková
Hlásit se můžete už nyní vyplněním krátké přihlášky.
Máte-li dotazy, pište na ester.neuman@centrum.cz či volejte na 603 516 325 (Ester)

Tematické okruhy jednotlivých setkání


1. Vztahová perspektiva práce kouče

 • Self (já) jako funkce vztahového pole v různých kontextech
 • Kouč jako součást vztahového pole
 • Různé kontexty koučovací práce

2. Kontaktní cyklus z hlediska různých kontextů

 • Využití kontaktního cyklu v různých kontextech / formách?
  • Individuální koučování: já -ty
  • Já-skupina & tým
  • Já-organizace
  • Já-společenský kontext
 • Mapování jednotlivých fází a příčin přerušení energie kontaktního cyklu
 • Vytváření intervencí zaměřených na jednotlivé fázeí

3. Kontaktní styly jako součást vztahového pole

 • Kontaktní styly, jak je rozeznat
 • Jak využívat kontaktní styly jako nástroj pro účinnější a efektivnější individuální i organizační (skupinový a týmový) koučink
 • Vytváření intervencí skrze práci s kontaktními styly, experimentování

4. Vztahové pole a funkce kouče

 • Síla a pasti procesu Creative adjustment
 • Fixed gestalt, unfinished business v individuální i skupinové & týmové práci
 • Přenos-protipřenos v různých kontextech

5. Být koučem a být s koučem/ coaches´ presence

 • Intervence
 • Experimentování
 • Využití teoretických konceptů
 • Paradox změny
 • Jak pracovat v organizaci
 • Kouč jako facilitátor

Závěrečné kolokvium

 • Integrace naučeného do vlastní praxe, zpětná vazba
 • Silné stránky & komeptence kouče
 • Závěrečná zkouška probíhá formou kolokvia, a to na základě písemné práce, její prezentace před skupinou
 • Podpora intervizních skupin

Certifikace Gestalt Practitioner in Organizations


Absolvování tohoto pokročilého výcviku si jeho absolventi/ky splní jednu z hlavních podmínek pro získání evropské certifikace GPO – Certifikace Gestalt Practitioner in Organizations, která je udělována absolventům po minimálně 2 letech výcviku: což odpovídá programům: Gestalt Essence a návazný roční výcvik z nabídky.

Další podmínky certifikace naleznete zde a současně k tématu pořádáme informační besedu dne 24.1. 2024.

Gestalt Essence, s.r.o.

Burgerova 1861
25263 Roztoky

E-mail: gestalt.cz@seznam.cz
Mobil: +420 603 516 325

Napište nám

Chcete-li vyplnit tento formulář, prosím povolte v prohlížeči JavaScript.

Web © Gestalt Essence, s.r.o. 2023-2024

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google