Gestalt koučink 

Gestalt přístup v koučování je založen na zážitkovém učení teď a tady. Každý z nás existuje pouze v přítomném okamžiku a svá rozhodnutí činí v přítomnosti. Gestalt koučování se zaměřuje na celostní prožívání, zahrnuje přemýšlení, chování a emoce. Konkrétní prožívání, uvědomování myšlenek a pocitů je podstatou našeho kontaktu se sebou a se svou konkrétní situací. Otevřenost, bezpečí, zvědavost, kreativita, schopnost zkoumat přítomný okamžik jsou nástroji Gestalt kouče.
Gestalt koučink:
 • podporuje zaměření na přítomný okamžik
 • pomáhá identifikovat důležitá témata a s nimi spojené prožívání
 • vede k integraci získaných zkušeností, oceňuje tvořivé chování a dialog
 • vytváří tvořivý a laskavý přístup k sobě
 • pomáhá uvědomovat si vlastní potenciál, kvality a zdroje energie.

Gestalt přístup přináší hlubší uvědomění, radost, živost a energii.


Co je na Gestaltistech odlišného?

Základní pro práci Gestalt konzultanta a kouče je jeho schopnost vidět a oceňovat kvality jednotlivců i skupin, dovednost přijímat věci takové jaké jsou, vstupovat do živého kontaktu s lidmi, jací jsou a podporovat kontakt mezi různými částmi systému.

Gestalt kouč vždy pracuje v dialogu, nevystupuje jako expert na problémy, dokáže naslouchat a podporuje a je partnerem při vytváření změny. Klade důraz na prohloubení uvědomování – myšlenek, pocitů i tělesných pocitů; vede koučované k intenzivnějšímu vnímání přítomného okamžiku a toho, co je v něm skutečně důležité.

Podporuje zdravější a zajímavější prožívání, při jeho práci nechybí blízký kontakt a energie. Pomáhá najít synergická řešení, umožňuje a facilituje dialog mezi různými částmi systému. Vždy respektuje a bere vážně odpor, který se může při práci s lidmi objevit. Nepřistupuje k němu jako k nepříteli, ale vítá jej jako potenciální zdroj energie.


Historie Gestalt přístupu v organizacích

Teorie Gestalt terapie byla vytvořena a rozvinutá Fritzem Perlsem, Laurou Perls a jejich následovníky v 50. – 60. letech minulého století. Od počátku svého vzniku a využití ve skupinách osobního rozvoje i v klinické praxi se stala natolik přitažlivou, inspirativní, funkční a efektivní při svém použití, že její aplikace v dalších oborech na sebe nedaly dlouho čekat. Jednalo se o využití ve vzdělávání a hlavně pak o Gestalt v organizačním poradenství.

POKRAČOVÁNÍ

K rozšíření Gestalt přístupu v organizacích velkou mírou přispěl americký psycholog Edwin Nevis, který v roce 1987 publikoval knihu „Organizational consulting: A Gestalt approach“. Kniha se zabývá použitím základních teoretických postupů Gestalt přístupu ve firemním prostředí. Podle Nevise je hlavním přínosem Gestalt poradenství zvyšování uvědomění toho, jak fungují reálné procesy v organizaci a posílení schopnosti uskutečnit akci, která vede ke zvýšení efektivity výkonu této organizace. Používá koncept kontaktního cyklu, coby nástroje vhodnému pro diagnostiku zdravého a nezdravého organizačního prostředí. Popisuje vhodné intervence vedoucí k možné nápravě. Jinými slovy můžeme říci, že prací Gestalt konzultanta je napomáhat zvýšení uvědomění způsobem, který podpoří organizaci v tom, aby mohla aktivně reagovat a pracovat na libovolném projektu, reorganizaci nebo na výzvách spojených s řízením firmy.

Individuální a týmový koučink


Indiviuduální koučink

Koučování je proces intenzivního rozvoje, který podporuje dosahování stanovených osobních i profesních cílů koučovaného. Napomáhá posilovat sebeuvědomění, rozšiřovat možnosti, měnit zaběhané stereotypy a nacházet nová řešení. Jde o tvořivý proces mezi koučem a koučovaným, který posouvá klienta směrem k realizaci jeho cílů a vizí a přispívá k uskutečnění udržitelných změn v jeho pracovním i osobním životě.
Koučováním lze rozvíjet oblasti jako je vedení lidí, sebeřízení, vztahová komunikace, další profesní nebo životní směřování, rovnováha pracovního a osobního života.
Gestalt koučink je velmi efektivní, když řešíme:
 • témata spojená se vztahy s ostatními lidmi
 • vztah k sobě, sebepoznání, uvědomění vlastních kvalit, hodnot, potřeb
 • tvůrčí řešení konkrétních situací
 • prozkoumávání situací, které vyžadují celostní postoj
 • osobní vize

Týmový koučink

Koučování týmu lze využít v případech, kdy se chcete zaměřit na řešení situací, které se týkají celého týmu nebo skupiny, nebo při sledování dlouhodobých cílů skupiny. Může se jednat např. o stanovení cílů, efektivitu plnění úkolů, rozvoj týmu z pohledu jeho identity, potenciálu, kvality spolupráce nebo komunikace. Častá je kombinace týmového koučování s individuálním koučováním nebo jinými rozvojovými programy.
Koučovaní obvykle získají:
 • definování vize, cílů a strategie týmu a jejich aplikace v praxi
 • vyjasnění a respektování priorit týmu
 • posílení týmové odpovědnosti
 • zvýšení výkonnosti týmu
 • rozvoj kvality spolupráce a komunikace v týmu
 • posílení schopnosti řešit konflikty a efektivně využívat rozdílů v týmu
 • využití potenciálu jednotlivce a sladění s cíly celé skupiny.
Efektivitu koučování podporuje, když:
 • manažer týmu se aktivně zapojuje
 • je tým otevřený řešit situace a problémy v týmu a bere si za ně odpovědnost
 • členové týmu jsou ochotni investovat čas i energii na společná setkání a vnímají to jako svou prioritu.

Gestalt Essence, s.r.o.

Burgerova 1861
25263 Roztoky

E-mail: gestalt.cz@seznam.cz
Mobil: +420 603 516 325

Napište nám

Chcete-li vyplnit tento formulář, prosím povolte v prohlížeči JavaScript.

Web © Gestalt Essence, s.r.o. 2023-2024

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google