Certifikace GPO
Akreditace MŠMT
Akreditace EMCC

Certifikace GPO 

Evropská asociace pro Gestalt terapii (EAGT), která určuje podmínky pro vzdělávání Gestalt kvalifikace, rozlišuje a definuje dva druhy vzdělání založené na Gestalt teorii a metodice: a to Gestalt terapeut a GPO, Gestalt Practitioner in Organizations při Evropské Asociaci pro Gestalt.
GPO je certifikovaný odborník, který který používá Gestalt přístup při práci v organizacích.
Lektorky a koučky Ester Neumanová, Jolana Dočkalová a Daniela Krížiková jsou certifikovány jako GPO.

Kritéria pro certifikaci GPO

Certifikace Gestalt Practitioner in Organizations je udělována absolventům po minimálně 2 letech výcviku: což odpovídá programům: Gestalt Essence a návazný roční výcvik z nabídky (Field Coaching).
Tyto výcvikové programy poskytují požadovaný počet hodin sebezkušenostního výcviku v teorii a metodice Gestalt přístupu v koučování a práce v organizacích (168 hodin teorie a metodiky, 36 hodin intervize, 20 hodin vypracování závěrečné práce).
Hodiny teorie a metodiky jsou doplněny potřebnou supervizí vlastních případů (20 hodin)osobní zkušeností s koučováním (5 hodin) a získáním dovedností potřebných pro vypracování případové studie. Účastníci se vzájemně podpoří při setkávání v intervizních skupinách (36 hodin).
Pro akreditaci GPO je požadována pětiletá praxe v organizačním prostředí jako kouč, mentor, poradce nebo vedoucí kolektivů.
Po splnění výše uvedených požadavků uchazeč o certifikaci GPO zpracuje případovou studii, kterou předkládá jednomu z mentorů GPO, se kterým může práci konzultovat.
Zkouška probíhá v rámci peer group, kde uchazeč prezentuje svoji případovou studii. Cílem zkoušky je prokázat, že je uchazeč schopen kritického uvažování a náhledu na teorii a praxi Gestaltu v organizacích.

Základní principy Gestalt přístupu

Gestalt přístup je zaměřen na porozumění a zvýšení uvědomění toho, co se děje teď a tady v organizaci. Jako model reality používá pole, které nám poskytuje celostní pohled na aktuální situaci a současně umožňuje vidět věci, které jsou v ní důležité a jejich vzájemné vztahy. Umožňuje popsat konkrétní témata a situace, které se týkají jednotlivců nebo pracovních týmů, a jejich vztah k celkovému kontextu.
Model kontaktního cyklu, popisující typický průběh úspěšných i neúspěšných akcí, vám poskytne nástroj pro sledování toho, jak probíhají důležité akce ve vaší organizaci, s jakými překážkami se můžete setkat a jak na ně můžete efektivně reagovat.
Pochopení kontaktních mechanismů nám umožní lépe porozumět vztahové rovině reality (tomu, co se většinou odehrává pod povrchem.
Holistický model organizace nám umožňuje zkoumat spolu souvisejích jevy, polarity a vzory chování a volit účinné akce s ohledem na celek.
Koncept odpovědnosti (popisující vaši schopnost „odpovídat“ na danou situaci) vám poskytne jednoduchý nástroj realistického a přitom účinného přístupu ke konkrétním situacím.

Hlavní charakteristiky práce GPO

Při práci s jednotlivci, týmy i celými organizacemi dokáže využívat své uvědomění jako nástroje / katalizátor při uskutečňování organizačních změn; je sám sobě nástrojem při práci ve firmě.
Usiluje o zviditelnění implicitních – skrytých procesů, čímž umožňuje hlubší pochopení složitých otázek či témat.
Zlepšuje komunikaci a usnadňuje vzájemný kontakt mezi členy týmů / organizací, což má vliv na vitalitu a životaschopnost týmů.
Prozkoumává a popisuje vztahy, struktury a strategie v organizacích s cílem rozvíjet žádoucí změny a zvýšit efektivitu.
Využívá kreativní, inovativní postupy a metody a současně klade důraz na bezpečí a etiku.
Pomáhá klientskému systému dosáhnout zvýšeného povědomí o procesech vedoucích k dokončování pracovních úkolů. Napomáhá při řešení dlouhodobě nedokončených záležitostí tím, že popisuje jevy, které vedou k zablokování situace.

Gestalt Essence, s.r.o.

Burgerova 1861
25263 Roztoky

E-mail: gestalt.cz@seznam.cz
Mobil: +420 603 516 325

Napište nám

Chcete-li vyplnit tento formulář, prosím povolte v prohlížeči JavaScript.

Web © Gestalt Essence, s.r.o. 2023-2024

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google